Etiketlenen makaleler görüntüleniyor 'boyut sorgulama'

Vps & Vds Sunucu Log Görmek

find / -type f -size +1000M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n1 Gb Olan...